Zaznacz stronę

The Helpers Relocation

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. PRZEGLĄD OCHRONY DANYCH

Ogólne
Poniżej znajduje się proste podsumowanie tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi możesz zostać osobiście zidentyfikowany. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej polityce prywatności poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane zebrane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w informacji prawnej na stronie internetowej.

Jak zbieramy dane?

Niektóre dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Może to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Te dane to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, którego używasz lub kiedy korzystałeś ze strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia sprawnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Zawsze masz prawo do bezpłatnego żądania informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Masz również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na adres wskazany w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat prywatności i ochrony danych. Oczywiście możesz również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analiza i narzędzia innych firm
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przeprowadzać analizy statystyczne Twojego zachowania podczas przeglądania. Dzieje się tak głównie dzięki wykorzystaniu plików cookie i analiz. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania jest zazwyczaj anonimowa, tj. nie będziemy mogli zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Podamy poniżej, jak wykonywać swoje wybory w tym zakresie.

2. INFORMACJE OGÓLNE I DANE OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych
Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi możesz zostać osobiście zidentyfikowany. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. Pocztą elektroniczną) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Nie jest możliwe pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Administratorem danej tej strony jest:

Szymon Biskup
The Helpers Relocation
Calle Gran Canaria 1, El Medano, S / C de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
E-mail: szymon@thehelpersrelocation.com

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nieformalna wiadomość wysłana e-mailem z tym żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do wnoszenia skarg do organów regulacyjnych
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych zainteresowana osoba może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym do spraw związanych z przepisami dotyczącymi ochrony danych jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych.

https://www.aepd.es/

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub zgodnie z umową automatycznie dostarczoną do Ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeżeli wymagane jest bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to możliwe tylko w możliwym zakresie technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Zaszyfrowane połączenie możesz rozpoznać w linii adresu przeglądarki, gdy zmienisz „http: //” na „https: //”, a na pasku adresu przeglądarki pojawi się ikona kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.


Informacje, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z prawem, masz prawo do otrzymywania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o wszelkich przechowywanych danych osobowych, a także o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu, w jakim zostały przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu wskazanego w naszej informacji prawnej.

3. OFICER OCHRONY DANYCH

Osoba prawna odpowiedzialna za ochronę danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Szymon Biskup
The Helpers Relocation
Calle Gran Canaria 1, El Medano, S / C de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
E-mail: szymon@thehelpersrelocation.com

4. ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE

Ciasteczka (cookie)
Niektóre z naszych witryn korzystają z plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszej strony internetowej, są bardziej wydajne i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które są przechowywane w przeglądarce.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki po powrocie do witryny.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie, abyś mógł zdecydować, indywidualnie w każdym przypadku, czy zaakceptować lub odrzucić plik cookie. Możesz też ustawić przeglądarkę, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz korzystać, są przechowywane zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim i europejskim. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić zoptymalizowaną obsługę i brak błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbieramy dane wprowadzone do formularza, w tym dane kontaktowe, które nam przekazujesz, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i inne pytania uzupełniające. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Dlatego przetwarzamy wszelkie dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, tylko za Twoją zgodą, zgodnie z prawem hiszpańskim i europejskim. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalna wiadomość e-mail z tym żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane.

Będziemy przechowywać dane, które podasz w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądasz jego usunięcia, nie cofniesz zgody na jego przechowywanie lub do momentu, gdy cel jego przechowywania przestanie istnieć (np. Po spełnieniu żądania). Przepis ten nie ma wpływu na obowiązkowe przepisy prawne, w szczególności odnoszące się do obowiązkowych okresów przechowywania danych.

5. ANALIZA I REKLAMA

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej. Jest obsługiwany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Pliki cookie przeglądarki

Możesz uniemożliwić przechowywanie tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że takie postępowanie może oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Możesz również uniemożliwić przesyłanie danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną w następujący link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec zbierania danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie umożliwiający rezygnację z gromadzenia danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

Czcionki internetowe Google

Aby zapewnić jednolitą reprezentację czcionek, ta strona używa czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje niezbędne czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Gdy dzwonisz na stronę na naszej stronie zawierającej wtyczkę społecznościową, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google zdaje sobie sprawę, że nasza strona internetowa została udostępniona za pośrednictwem twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i polityki prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 

El Médano, Tenerife

hola@TheHelpersRelocation.com